Stage

Child Care Almere, een erkend leerbedrijf.

 

Hoe zorg je voor goede (pedagogisch) medewerkers in de kinderopvang? Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vinden we dat we daarvoor zelf medeverantwoordelijk zijn. Daarom leveren we graag een actieve bijdrage aan de scholing van toekomstige medewerkers en zijn we een erkend Calibris leerbedrijf. Jaarlijks biedt Child Care Almere plaats aan een ruim aantal stagiaires. Deze maatschappelijke rol past perfect in de missie van de organisatie: kinderen, ouders én medewerkers de ruimte geven zich te ontwikkelen.

Kinderopvang is typisch een beroepsveld waar kennis en praktische vaardigheden allebei even belangrijk zijn. Dus is tegelijkertijd leren en werken de beste manier om mensen op te leiden. Wij bieden daarom stageplaatsen voor mbo’ers en hbo’ers.

Stages voor mbo
De mbo beroepsopleiding via de BOL leerweg kan bij ons gevolgd worden:

  • Beroepsopleidend (BOL): Studenten volgen enkele dagen per week stage. De periode is van tevoren vastgesteld en kan oplopen tot een jaar. Deze stagiaires zijn aanwezig bovenop de wettelijk vastgestelde personeelsbezetting..

Voor de begeleiding van BOL leerlingen hebben een we een fulltime praktijkopleider in dienst. Daarnaast heeft iedere stagiair(e) een eigen werkbegeleider (collega pedagogisch medewerker). Op deze manier hebben we veel invloed op het leerproces en de werkhouding. Vaak komen deze mensen na hun opleiding bij ons in dienst.

Stages voor hbo
Studenten hbo Pedagogiek of SPH (sociaal pedagogish hulpverlener) doorlopen hun stage onder begeleiding van een teamleider op een van onze kinderdagverblijven. Het doel van deze langdurige stage is kennis uitwisselen tussen Child Care Almere en de stagiair(e). Deze opleiding is vereist voor leidinggevende functies bij onze kinderopvang.

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro