Protocollen

Child Care werkt met diverse protocollen. Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen het dagverblijf. Anderzijds is het doel van protocollen ook om ernaar te streven moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren. Een protocol geeft antwoord op vragen als: Wat kan je doen als je je zorgen maakt over een kind? Waar moet je op letten? Bij wie kun je terecht?  Een protocol biedt houvast in het maken van keuzes. 
Child Care maakt de protocollen openbaar zodat ouders een duidelijk beeld van ons beleid krijgen en ook kritisch kunnen kijken naar het handelen van de groepsleiding. Tevens kunnen de protocollen ook handvatten voor ouders bieden welke ze in de thuis situatie kunnen gebruiken.

Protocollen die u onder dit kopje kunt vinden zijn:

 

  • Protocol traktatie

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro