Meldcode kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen.

Op alle groepen van ons dagverblijf is deze code te vinden. Child Care heeft ook een verantwoordelijke aangesteld, een Aandachtsfunctionaris, die zich met deze meldcode bezig houdt. Dit betekent dat zij scholing heeft gehad in het werken met de meldcode en hoe zij hierin ouders, medewerkers en kinderen kunnen begeleiden.

Als er besloten wordt om de Meldcode te gaan inzetten betekent dit dat wij vanuit Child Care zorg hebben om een kind. In alle gevallen is het onze insteek om de ouders van het kind betrokken te houden bij onze zorg. Samen met hen gaan we proberen om de situatie voor het kind zo goed mogelijk te houden. De meldcode kindermishandeling gaat eigenlijk over zorg. Zorg over ouders of over het kind. En het bieden van hulp. Hulp omdat ouders misschien niet helemaal weten hoe ze hun kind op een goede manier terecht kunnen wijzen, of omdat ze misschien weinig middelen hebben om hun kind goede materiële zorg te geven.

Wie meer wil weten over de code kan de volgende sites bekijken: www.meldcode.nl en www.handelingsprotocol.nl

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro