Huisreglement

1. Openingstijden

Het Kinderdagverblijf is regulier geopend van 7.00 uur 's morgens tot 19.00 uur 's avonds, met aanvullend verlengde openingstijden van 6.00 uur tot 20.00 uur. Van 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur zijn we bereikbaar op 036-5213555. Via een keuzemenu kan er worden gekozen voor o.a. rechtstreeks op de groep van het kinderdagverblijf of de administratie, waar ook de plaatsing en de planning wordt geregeld.

 

2. Afname mogelijkheden

Met ingang van 1 april 2013 is er bij Child Care kinderopvang BV. de mogelijkheid om de opvang af te nemen in vaste blokken van 3 uur. Dit in tegenstelling tot de eerdere manier van afname in dagdelen (een ochtend of een middag). Deze 'dagdelen' worden dus nogmaals in tweeën gesplitst. Zo ontstaan er 4 'blokken' van 3 uur per dag, namelijk:

 • Blok 1 - van 7.00 tot 10.00 uur
 • Blok 2 - van 10.00 tot 13.00 uur
 • Blok 3 - van 13.00 tot 16.00 uur
 • Blok 4 - van 16.00 tot 19.00 uur

In rekening worden gebracht het blok waarin de opvang start, het blok waarin de opvang eindigt en alle eventueel tussenliggende blokken. Het afnemen in opvangblokken geldt alleen voor de dagopvang op het kinderdagverblijf van Child Care, dus niet voor de BSO. Er geldt een minimale afname van 3 aaneengesloten blokken per week. Starttijd is het moment waarop u de groep binnenkomt, eindtijd is het tijdstip waarop u de groep weer verlaat. U dient pas na het ingaan van uw eerste opvangblok de groep te betreden en voor het eindigen van uw laatste opvangblok de groep te hebben verlaten. Brengt u toch uw kind eerder op de groep en/of haalt u uw kind later op van de groep dan de begin- en eindtijden van de voor u gereserveerde opvangblokken, dan kunnen u extra blokken in rekening worden gebracht.

Indien u gebruik maakt van 'verlengde opvang' (voor 9.00 uur en na 19.00 uur) dan worden deze uren extra gefactureerd, afgerond op een half uur, volgens het normale uurtarief.

 

3. Betaling

De betaling bent u maandelijks verschuldigd, ook tijdens vakanties en sluitingsdagen. De prijs is gebaseerd op het totale aantal geopende dagen per jaar.

 

4. Brengen en halen

U kunt uw kind brengen en ophalen op de met u van te voren afgesproken tijdstippen. Maar niet tijdens de avondmaaltijd. De avondmaaltijd op de benedenverdieping (peutergroepen) wordt genuttigd van 17.00 tot 17.30 uur. Op de 1e verdieping wordt gegeten tussen 16.30 uur en 17.00 uur. I.v.m. de rust tijdens de avondmaaltijd dient u er rekening mee te houden dat er dan niet gehaald kan worden. Ophale na 19.00 uur wordt ongeacht de reden extra in rekening gebracht. Tijdens het brengen en halen kan het voorkomen dat uw kind niet in zijn stamgroep gebracht of gehaald kan worden. Uw kind wordt dan opgevangen door de op dat moment aanwezige pedagogisch medewerkers in een andere groep of in de centrale speelruimte.

Mocht uw kind incidenteel door derden opgehaald worden dan dient u dit van te voren te melden aan de pedagogisch medewerker. Is de persoon die haalt bij ons niet bekend en is er niets doorgegeven dan geven wij het kind niet mee. Mocht uw kind structureel door derden opgehaald worden, dan stellen wij het zeer op prijs om met deze persoon kennis te maken. Wanneer u gebruik maakt van ons Kinderdagverblijf bent u, wanneer u met de auto komt, verplicht te parkeren op ons eigen terrein in de daarvoor bestemde vakken. Indien hier door omstandigheden geen ruimte voor is verzoeken wij u de auto netjes volgens de verkeersregels in de wijk te parkeren. Dat betekent parkeren langs de stoep en niet erop, geen uitritten blokkeren en niet parkeren in de bocht. In verband met de veiligheid van u, uw kind en bewoners uit de wijk vragen wij u in de wijk en op ons terrein stapvoets te rijden. Mochten wij vernemen dat u de veiligheid niet in acht neemt dan zullen wij u daar op aanspreken. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om lopend, met openbaar vervoer of met de fiets te komen

 

5. Toegang tot het pand

De entree van ons pand ligt midden in de woonwijk. Het is daarom van belang zo min mogelijk overlast op gebied van bijvoorbeeld parkeren en geluid te veroorzaken. Eenmaal op ons terrein komt u via de ingang van het dagverblijf in de centrale hal. Daar kunnen in de garderobe de jas en schoentjes van uw kind opgeborgen worden in de daarvoor bestemde luizenzak. Uw kind kan zijn/haar slofjes daar aantrekken en u kunt gebruik maken van overschoenen wanneer u de speelhallen en groepsruimtes betreedt. Uw kinderwagen, buggy of autostoel kunt u, zoveel mogelijk ingeklapt, achterin de garderobe plaatsen. Uw maxi-cosi hangt u aan de daarvoor bestemde haken. Uiteraard is de lift voor kinderen alleen onder toezicht toegankelijk. Op de eerste verdieping staat koffie en thee voor u klaar, deze kunt u ook meenemen voor onderweg (to-go beker).

 

6. Groepsindeling, groepsgrootte en opleidingseisen begeleiders

Het kinderdagverblijf werkt volgens de afspraken uit het convenant kwaliteit kinderopvang. De kind/begeleiders ratio is daarom als volgt bepaald:

 • 0-1 jaar – 4 kinderen per pedagogisch medewerker
 • 1-2 jaar – 5 kinderen per pedagogisch medewerker
 • 2-3 jaar – 6 kinderen per pedagogisch medewerker
 • 3-4 jaar – 8 kinderen per pedagogisch medewerker

 

Voor elke groepsruimte waar kinderen tot 4 jaar worden opgevangen geldt het maximum aantal kinderen dat 2 pedagogisch medewerkers samen mogen begeleiden. Omdat het kinderdagverblijf werkt met verschillende groepssamenstellingen wordt gerekend met gemiddelden. De uiteindelijk gewenste samenstelling van het kinderdagverblijf is:

 • 2 babygroepen (0-1½  jarigen), met maximaal 9 kinderen per groep.
 • 2 jonge peutergroepen (1½-2½ jarigen), met maximaal 11 kinderen per groep.
 • 2 peutergroepen (2½ - 4 jarigen) met maximaal 16 kinderen per groep.
 • 1 peuter+ groep (3 - 4 jarigen) met maximaal 8 kinderen op de groep.

 

Wanneer de aanmeldingen om een andere indeling vragen zullen we onze groepssamenstelling hierop aanpassen. Aan het begin en einde van de dag staan er minder pedagogisch medewerkers op de groepen.

Bij Child Care Kinderopvang  werken wij met professionele, gediplomeerde begeleiders op minimaal MBO niveau, die de kinderen zullen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een groep. Hierbij houden wij de richtlijnen van het CAO-kinderopvang aan, waarbij het streven is een evenwichtige verdeling tussen medewerkers met niveau 3 en niveau 4, aangevuld met beroepskrachten met HBO niveau. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team samenstellen.

 

7. Ruilen

Zolang de bezetting op de groepen het toelaat is het ruilen van dagen in dezelfde week toegestaan. Dit moet wel vooraf worden aangevraagd. Ook extra opvangdagen (of dagdelen) kunnen worden aangevraagd. Zolang de bezetting het toe laat is dit geen probleem. De extra dagen opvang zullen achteraf extra in rekening worden gebracht volgens de dan geldende tarieven.

 

8. Vakantie

Ons Kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend. Voor het inroosteren van de pedagogisch medewerkers is het voor ons van belang dat u vakanties, langer dan twee weken, uiterlijk 1 maand van te voren aan ons doorgeeft. Het kan zijn dat in vakantieperiodes zoals bijv. de grote vakantie, er zo weinig kinderen per groep aanwezig zijn, dat we de groepen samenvoegen.

 

9. Sluiting

Ons Kinderdagverblijf is op alle nationale erkende feestdagen gesloten, zoals;

 • Tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag (vrijdag na Hemelvaart zijn wij open)
 • Koningsdag
 • Tweede Minksterdag
 • Eerste en Tweede Kerstdag
 • Nieuwjaarsdag

Op 5, 24 en 31 december sluiten we om 17.00 uur.

Voor bovenstaande dagen wordt geen restitutie verleend, de uren dat we eerder dicht zijn worden niet in rekening gebracht.

 

10. Hygiënebeleid

Om zo veel mogelijk de hygiëne te handhaven zullen wij de kinderen leren de handen te wassen voor het eten en na het toilet gebruik, het buiten spelen en na activiteiten. Natuurlijk geven de pedagogisch medewerkers daarin het goede voorbeeld. De pedagogisch medewerkers zullen de hygiëne waarborgen door tijdens het verschonen handschoenen te dragen of voor en na het verschonen de handen te wassen en gebruik te maken van desinfecterende gel. Ook zullen na het verschonen van de kinderen, de verschoonplekken zorgvuldig afgenomen worden en voorzien van een schoon doekje, zodat ieder kind een frisse verschoonplek heeft. Verder houden we ons aan de wettelijke hygiëneregels t.a.v. een kinderdagverblijf.

 

11. Regels veiligheid & hygiëne

Om de veiligheid van de kinderen en een hygiënische omgeving zoveel mogelijk te garanderen heeft Child Care Kinderopvang een aantal gedragsregels opgesteld voor medewerkers en ouders. Wij vragen iedereen dan ook om deze regels goed te lezen en toe te zien op de uitvoering ervan.

   

Algemeen:

 • Alle groepsruimten worden regelmatig opgeruimd en gecontroleerd op kleine voorwerpen;
 • Tassen van ouders en begeleiders mogen nergens onbeheerd blijven staan omdat de inhoud medicijnen, tabaksartikelen en/of lucifers/aanstekers kan bevatten;
 • Ook schoonmaakartikelen staan nooit zonder toezicht binnen het bereik van kinderen;
 • Bij het sluiten van een deur, met of zonder dranger, dient iedereen zich er goed van te verzekeren dat er geen vingers tussen zitten;
 • In verband met uitglijden vragen wij aan ouders die hun kind op sokken laten lopen om zoveel mogelijk antislipsokken te gebruiken of slofjes mee te geven;
 • Ouders en begeleiders letten erop dat warme dranken niet zonder toezicht binnen het bereik van kinderen worden neergezet of worden genuttigd met een kind op schoot;
 • Kapot speelgoed of meubilair wordt direct gemeld en verwijderd;

 Entree:

 • Kinderen mogen niet zonder toezicht in de entree en/of in de lift verblijven;
 • De deur van de entree naar de speelhal (zowel op de eerste verdieping als op de begane grond) mag niet zonder direct toezicht worden open gehouden met bv. een wig;
Keukens:
 • In beide keukens wordt er op toegezien dat kleine kinderen niet onbeheerd bij de warm waterkranen kunnen. Kinderen wassen zelfstandig hun handen bij de koudwaterkranen in de sanitaire ruimten;
 • Het keukengedeelte op de eerste verdieping dient te worden afgeschermd voor kleine kinderen m.b.v. (rol)hekjes om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met keukenbestek, plastic zakjes, de waterkoker, de oven en de afvalbakken;
Slaapkamertjes:
 • Deze worden dagelijks gelucht;
 • Kinderen slapen in slaapzakjes en er wordt door de begeleiders goed op toegezien dat de kinderen niet te warm worden weggelegd;
 • Begeleiders verzekeren zich van het zorgvuldig afsluiten van de bedjes en houden daarnaast slapende kinderen nauwlettend in de gaten;
Sanitaire ruimten (verschoonunits);
 • Kleine kinderen verblijven nooit zonder direct toezicht in de verschoonruimten en worden nooit alleen gelaten op de verschoontafel;
 • Begeleiders zien erop toe dat kinderen geen speelgoed meenemen naar de sanitaire ruimten om te voorkomen dat dit speelgoed vies wordt en ziektekiemen gaat bevatten;
Kantoor:
 • Kinderen mogen niet zonder direct toezicht op het kantoor verblijven;
Buitenruimte:
 • Jonge kinderen spelen alleen onder direct toezicht buiten;
 • Speeltoestellen en buitenspeelgoed worden regelmatig gecontroleerd op gebreken en indien nodig gerepareerd of verwijderd;
 • Het hele buitenterrein wordt bij buitenspelen gecontroleerd op zwerfvuil en sigarettenpeuken;
 • Begeleiders sluiten indien nodig de hekken af, zodat kleine kinderen niet de straat op kunnen rennen;
 • De trampoline wordt bij kinderen van 0-4 jaar uitsluitend onder direct toezicht gebruikt;
 • Een boswandeling wordt altijd aan de ouders gemeld, zodat zij thuis hun kind(eren) kunnen controleren op de aanwezigheid van teken;
 • Het eten en drinken van zoetwaren wordt buiten zoveel mogelijk beperkt om insectensteken zoveel mogelijk te voorkomen.

12. Vier ogen principe

Om de veiligheid van de kinderen te kunnen garanderen is wettelijk bepaald dat een groep kinderen op kinderdagverblijven niet lang alleen mag zijn met één volwassene. Deze maatregel is vertaald als ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren op de groep’ en ‘transparantie van de ruimtes’. Op onderstaande  manieren geven wij invulling aan deze maatregel, waarbij we er van uit gaan dat de uitvoering pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch haalbaar moet zijn. Door het vele glas tussen verschoonruimtes en de groepen en speelhallen en zelfs tussen de twee verdiepingen, is er altijd minimaal één andere volwassene die de groep kinderen en de beroepskracht kan zien of eventueel horen. De slaapkamers zijn, indien aanwezig, direct aansluitend aan de groep en hebben een raampje in de deur. Daarbij lopen de eigenaren, het kantoorpersoneel en de huishoudelijk medewerkers veelvuldig rond en betreden zij de groepen zonder vooraf te waarschuwen. Door het afnemen van de opvangtijden in blokken van 3 uur, zijn er gedurende de dag regelmatig ouders binnen het kinderdagverblijf om hun kinderen te halen of te brengen. Enkel de eerste medewerker is alleen op de groep tot uiterlijk 07.20 uur, wanneer de tweede medewerker binnen komt. De eerste medewerker kan echter altijd telefonisch iemand bereiken die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn doordat de eigenaren boven het kinderdagverblijf wonen. In de periode dat de eerste medewerker alleen staat zijn er verschillende ouders aanwezig die hun kind(eren) brengen. Vanaf 07.20 uur tot sluiting zijn er altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers binnen zicht- of geluidsafstand van elkaar en vanaf 09.00 uur is er minimaal 1 persoon werkzaam op het kantoor. Bij uitstapjes buiten het kinderdagverblijf gaan altijd minimaal 2  volwassenen mee. Hiervan is minimaal 1 een pedagogisch medewerker, de ander kan een stagiaire of groepshulp zijn.

 

13. Ziektebeleid

Wanneer uw kind door ziekte niet aanwezig kan zijn, dient u dit voor 09.00 uur te melden aan de pedagogisch medewerker van uw kind middels het afmelden in Konnect. Deze ziektedagen mogen niet geruild worden. Voor het omgaan met zieke kinderen hanteren wij de advies regels van de GGD.

Wanneer de pedagogisch medewerker het niet verantwoord vindt voor het kind en diens omgeving om de opvang voort te zetten, zal zij direct contact met u zoeken. Een individuele handelswijze zal dan met u worden besproken. Het toedienen van incidentele medicijnen zoals paracetamol of andere kinderaspirine zal niet door de pedagogisch medewerker gedaan worden. Mocht uw kind structureel medicijnen nodig hebben dan dient u daar een toestemmingsverklaring voor in te vullen. Indien spoedeisende hulp noodzakelijk is, zal het kinderdagverblijf na evt. overleg met u, contact opnemen met de eigen huisarts van het kind of met de spoeddienst van het Flevoziekenhuis.

 

14. Toestemmingsverklaringen

Bij plaatsing wordt u verzocht een toestemmingsverklaring te tekenen ten aanzien van o.a. buikslapen, medicijnen toedienen, voor het maken van foto’s/video’s voor gebruik binnen/buiten ons centrum.

 

15. Hoofdluis

Mocht uw kind luizen hebben dan dient u dit te melden aan de leiding. U dient direct met de behandeling te beginnen. Tijdens de gehele behandeling is uw kind welkom op het kinderdagverblijf. Onbehandelde kinderen worden echter de toegang geweigerd of wordt de ouders verzocht hen direct op te komen halen.

We zullen in geval van hoofdluis een algemene melding maken dat er luizen zijn geconstateerd zodat andere ouders alert zijn op de verschijnselen. Ter preventie heeft ieder kind op ons dagverblijf vanaf de jonge peutergroep zijn eigen luizentas.

 

16. Dagprogramma

Als alle kinderen binnen zijn, beginnen wij rond 09.00 uur met ons dagprogramma. Er zullen gedurende de dag vaste terugkerende situaties zijn. Maar buiten en tijdens deze -min of meer vaststaande- activiteiten zal er voldoende gelegenheid zijn voor uw kind om zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier te ontwikkelen. Wij werken met een opendeurenbeleid wat inhoud dat uw kind tijdens het vrije spelen, maar ook tijdens het kiezen van een activiteit kan beslissen of hij in zijn eigen groep (stamgroep) blijft of naar een andere ruimte gaat. Uw kind krijgt op deze manier een ruimer aanbod van vrij spel of activiteiten.

Onder vrij spel verstaan wij onder andere het spelen in de poppenhoek of bouwhoek, puzzelen, fietsen, klimmen, glijden, buiten spelen. Bij activiteiten kunt u denken aan knutselen zoals verven, kleien, knippen en plakken, tekenen, dansen. Dit opendeurenbeleid sluit ook aan bij de visie van Maria Montessori, waarin zij zegt dat het kind zich ontwikkelt door zelfstandig dingen te ontdekken. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat uw kind een zo gevarieerd mogelijk  keuzepakket heeft. Zij observeert zodat zij van elk individueel kind weet wat het best aansluit op interesses en ontwikkelingsniveau. Daarbij zal ze, wanneer noodzakelijk, het kind prikkelen op onderzoek uit te gaan en stimuleren de juiste keuze te maken, zo begeleidt zij het ontwikkelingsproces en zorgt voor meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Om dit te kunnen realiseren zorgt de pedagogisch medewerker voor een veilige en warme omgeving waarin het kind zich vrij kan bewegen en zich veilig genoeg voelt om te groeien.

Overzicht van een reguliere dagindeling:

 • 07.00 - 09.00 uur -- brengen van de kinderen, in de startgroep of de eigen groep
 • 09.00 - 10.00 uur -- fruit eten en drinken, evt. verjaardag vieren en aansluitend verschonen
 • 10.00 - 11.30 uur – vrij spel en/of activiteiten
 • 11.30 - 12.30 uur -- warme maaltijd voor kinderen tot 2,5 jaar; broodmaaltijd voor de 2,5+ kinderen
 • 12.30 - 14.30 uur -- verschonen en eventueel slapen of een rustige activiteit, weer verschonen
 • 14.30 - 15.00 uur -- eten van rauwkost en drinken
 • 15.00 - 16.45 uur – vrij spel en/of activiteiten, gelegenheid tot halen van de kinderen die niet mee-eten
 • 16.30 - 17.00 uur -- broodmaaltijd voor kinderen tot 2,5 jaar, gevolgd door verschonen;
 • 17.00 - 17.30 uur -- warme maaltijd voor de 2,5+ jarigen.
 • 17.00 / 17.30 - 19.00 uur -- vrij spel en gelegenheid tot halen

Uitzonderingen op de structuur worden weloverwogen gemaakt, bekeken per individuele situatie. Baby’s hebben hun eigen ritme, hierbij wordt gelet op de behoefte en het schema van elke individuele baby.

 

17. Maaltijden en voeding

Child Care Kinderdagverblijf verzorgt twee maaltijden per dag. Met daarbij nog twee tussendoor momenten waar wat gegeten en gedronken wordt. Het ontbijt wordt niet door ons verzorgt, deze hoort thuis genuttigd te worden. Om 11.30 uur beginnen we eerst met de allerjongsten aan de warme maaltijd. Dit kan bestaan uit voedsel uit Olvarit-potjes gericht op de leeftijd van het jongste kind, maar meestal zal de maaltijd bestaan uit al dan niet gepureerde verse groenten van Apetito. De iets oudere kinderen tot 2½ jaar gebruiken de warme maaltijd ook vanaf 11.30 uur. Ook hier betrekken we de gezonde, verantwoorde en gevarieerde maaltijden van Apetito. De ingrediënten voor de maaltijd worden diepgevroren (-18 graden) aangeleverd en bij ons in een speciale vriezer op krachtstroom bewaard, waardoor zoveel mogelijk vitaminen en mineralen bewaard blijven. Alle maaltijden worden speciaal afgestemd op de leeftijd van de kinderen en bevatten zo min mogelijk vetten en zout. ’s Avonds kunnen de kinderen mee-eten met de broodmaaltijd. De kinderen in de 2,5+ groep nuttigen de warme maaltijd, indien gewenst, om 17.00 uur. Om 11.30 uur gebruiken de kinderen van de 2,5+ groep een broodmaaltijd. We houden ook rekening met uw wensen m.b.t. geloof en dieet. Op ons mededelingen bord worden de maaltijden per week bekendgemaakt.

Indien u uw baby borstvoeding geeft, kunt u de moedermelk meebrengen naar het kinderdagverblijf. Ook het geven van borstvoeding behoord in overleg tot de mogelijkheden

 

18. Huishoudelijk medewerker

Onze pedagogisch medewerkers hebben dagelijks ondersteuning van huishoudelijk medewerkers. Zo bereiden zij de maaltijden, serveren deze uit en ruimen de vaat daarna weer op. Ook de vele vuile was komt netjes opgevouwen weer terug op de groepen. Daarnaast dragen ze ook de zorg voor de algehele hygiëne door dagelijks mee te helpen schoonmaken van het meubilair en het speelgoed op de groepen, de ramen en deurklinken en alle sanitaire ruimten. Zij gebruiken hiervoor professionele, biologisch afbreekbare, reinigingsproducten die speciaal geschikt zijn voor het reinigen en desinfecteren van kinderspullen en kinderruimten.

 

19. Intake gesprek

Een aantal weken voor aanvangsdatum van de opvang neemt de nieuwe begeleider van uw kind contact met u op voor het maken van een afspraak. Deze afspraak vindt plaats op het kinderdagverblijf. U kunt dan meteen kennis maken met de andere pedagogisch medewerker(s) van de groep waar uw kind terecht komt. We bespreken uw wensen m.b.t. de opvang en overleggen de wenperiode.

Externe wenperiode

Ieder kind dat start op het kinderdagverblijf mag gebruik maken van een wenperiode.

Deze gaat in na ingangsdatum van het contract. We houden rekening met de behoefte van uw kind en uw ideeën daarover. Het aantal wendagen is gemiddeld 2 dagdelen. Tijdens de wenmomenten krijgt het nieuwe kind de gelegenheid om kennis te maken met de groepsgenoten, de pedagogisch medewerkers en de nieuwe materialen en geluiden op de nieuwe groep. Maar ook de kinderen van de groep krijgen zo de gelegenheid te wennen aan de nieuwkomer. De pedagogisch medewerker begeleid het kind met de emoties die horen bij het wennen en ze helpt bij het maken van contact met de andere kinderen, bij het kiezen van spelmateriaal en bij de vaste momenten in de dag zoals het fruit eten aan tafel. Ook de ouders, die het vaak moeilijk vinden om hun kindje ‘weg’ te brengen, krijgen in deze periode extra uitleg en aandacht.

Interne wenperiode

Kort voor een kindje overgaat naar een andere groep binnen het kinderdagverblijf wordt een intern wenbeleid gehanteerd. In overleg met de ouders gaat het kindje al een paar keer even wennen in de nieuwe omgeving en aan het nieuwe ritme. Ouders krijgen een eindgesprek in de oude groep gevolgd door een kort gesprek met de nieuwe begeleider. Zij legt de ouders de veranderingen uit en de daaraan gekoppeld de regels van de nieuwe groep, zodat ook de ouders de overgang duidelijk en prettig ervaren.

 

22. Slapen

Op de eerste etage waar de jongste kinderen verblijven, bevinden zich naast elke groep, twee 4-persoons slaapruimtes. De baby’s en de dreumesen slapen volgens hun eigen ritme. En zullen tijdens hun slaap door de aanwezige pedagogisch medewerkers in de gaten gehouden worden. Op de bedden van de baby’s maken we gebruik van een Aerosleep matrashoes, samen met een speciaal hoeslakentje. Deze combinatie is lucht en vocht doorlatend, om zo verstikking en oververhitting te verminderen. De Aerosleep matrashoes en hoeslaken absorbeert het vocht dat snel verdampt en vormt een schild tegen de bacteriën uit het matras. Elk kind gaat in een slaapzak naar bed, een zomer- of een winterslaapzak. Deze zijn van het kinderdagverblijf en worden regelmatig gewassen. De oudste kinderen die zich op de begane grond bevinden, en die nog slapen, liggen in de groepen op kindvriendelijke stretchers met lakens en slaapzak/dekentje voor elk individueel kind. Een pedagogisch medewerker blijft op de groep bij de slapers.

 

23. Rook vrij

Op het terrein van het Kinderdagverblijf is het verboden te roken, zowel binnen als buiten is het een geheel rookvrije zone.

 

24. Mededelingen

Via het mededelingenbord op elke verdieping, info briefjes op de deur en indien nodig informatie per e-mail, zult u op de hoogte gehouden worden van belangrijke zaken, nieuws, wijzigingen en meldingen. Ook ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief met belangrijke actualiteiten. Deze actualiteiten en onze agenda worden ook vermeld in de ouderportaal.

 

25. Stagiaires

Child Care Kinderopvang is een door Calibris erkend leerbedrijf voor stagiaires van de opleidingen Helpende Zorg & Welzijn en Pedagogisch Werk (SPW 3 en 4). Door stagiaires hebben we er extra handen bij en kunnen er meer gerichte activiteiten plaatsvinden. Ook vinden wij het belangrijk dat er goed geschoold personeel afstudeert en Child Care streeft ernaar om in ruil voor de extra handen goede begeleiding te bieden aan de stagiaires. De stagiaires zijn veelal boventallig, wat inhoud dat er extra gelegenheid is voor het organiseren van activiteiten en extra tijd en aandacht kan worden besteed aan het individuele kind en zijn behoeften. Stagiaires die in hun examenjaar zitten krijgen weloverwogen steeds meer verantwoordelijkheid, ter voorbereiding op het zelfstandig moeten functioneren na het behalen van het diploma. Gaandeweg deze laatste stageperiode starten zij met de zelfstandige verzorging van de helft van het aantal toegestane kinderen. Naar gelang daadkracht en persoonlijke ontwikkeling worden het aantal kinderen en de lengte van de perioden uitgebreid tot ze alleen op een groep kunnen staan. Dit alles onder directe supervisie van de stagebegeleider.

 

26. Verjaardagen kinderen en pedagogisch medewerkers

Natuurlijk vieren wij de verjaardag van uw kind uitgebreid. De groep wordt feestelijk versierd  en voor uw kind zal een mooie muts gemaakt worden. Wij vragen de ouders, indien zij willen trakteren, een verantwoorde kleine traktatie mee te geven. Wij streven ernaar zo gezond mogelijke voeding te verstrekken. Daarom zullen we snoep en andere zoete lekkernijen, niet op de groep nuttigen, en weer terug geven. Ook de pedagogisch medewerkers vieren met de kinderen en directe collega’s hun verjaardag op de groep. De traktatie aan de kinderen zal altijd klein en verantwoord zijn. Wij werken immers met een gezond trakteren beleid.

 

27.  Opzegtermijn en beëindiging

Wilt u stoppen met de opvang dan heeft u een opzegtermijn van 1 maand, welke direct ingaat op het moment van opzeggen. Opzeggen dient altijd schriftelijk (brief of mail) te gebeuren. De overeenkomst voor de dagopvang eindigt altijd aan het eind van de maand waarin uw kind 4 jaar wordt. Wanneer u gebruikt wilt blijven maken van onze BSO dan dient u dit te overleggen met de leidinggevende van het kinderdagverblijf, zij zal de mogelijkheden met u bespreken en uw contract eventueel omzetten in een BSO-overeenkomst. Deze BSO-overeenkomst eindigt altijd aan het eind van de maand waarin uw kind voor het eerst naar de middelbare school gaat. Child Care kan het contract direct beëindigen indien de regels door de ouder niet worden nageleefd, of indien van verdere opvang op grond van andere zwaarwegende reden moet worden afgezien.

 

28. Annuleringskosten

Indien u voor daadwerkelijke ingangsdatum van de opvang de overeenkomst wilt beëindigen, zal  Child Care annuleringskosten in rekening brengen. De annuleringskosten zijn gelijk aan de opzegtermijn.

 

29. Verzekeringen en aansprakelijkheid

Voor alle kinderen is er een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. U als ouder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door u of uw kind. De verantwoordelijkheid van het kindercentrum gaat in op het moment dat u het pand verlaat en eindigt op het moment dat u weer in het pand aanwezig bent. Child Care is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte persoonlijke eigendommen.

 

30. Privacy

Met al uw ontvangen gegevens zullen wij zorgvuldig omgaan. Derden zullen geen inzage krijgen.

 

31. Oudercommissie

Het kinderdagverblijf heeft een eigen oudercommissie. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van hun activiteiten. Nieuwe leden zijn altijd welkom! Neem hiervoor contact op met iemand van de administratie.

 

32. Klachtenprocedure

In eerste instantie dient u uw klachten of irritatie rechtstreeks te bespreken met de betreffende persoon/personen. Indien dit niet tot een oplossing leidt kunt u zich richten tot iemand van het management. Voor eventuele verdere stappen verwijzen wij u naar het klachtenreglement.

 

33. Risico inventarisaties

Jaarlijks worden in het hele kinderdagverblijf, zowel bij de dagopvang als bij de naschoolse opvang, risico inventarisaties gehouden betreffende de veiligheid en de hygiëne. Op de website zijn de meest recente rapporten in te zien.

 

 

 

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro