GGD

GGD-inspectie kinderopvang

De inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert jaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie (kindercentrum, gastouderopvanglocatie of peuterspeelzaal) en gaat na of er aan de landelijke kwaliteitseisen wordt voldaan. De GGD inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskracht-kindratio
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties
  • Verklaringen omtrent gedrag (vog's)

 

GGD-inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar en te vinden bij het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK). De kinderopvang is zelf ook verplicht om deze rapporten ter inzage te hebben voor ouders en potentiele klanten. Op onze website, onder de kop van 'GGD',  vindt u dan ook de link naar de inspectierapporten.

 

Wat kunt u verder raadplegen in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK)?
In het LRK staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Een kinderopvangvoorziening is een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang (een gastouder). Ook zijn in het LRK alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen te vinden die niet meer zijn geregistreerd.

U kunt diverse gegevens van een kinderopvangvoorziening raadplegen. Bijvoorbeeld adresgegevens, het aantal kindplaatsen dat een kinderopvangvoorziening biedt, inspectierapporten, eventueel opgelegde handhavingsmaatregelen of het unieke registratienummer dat bedoeld is voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

 

Contact

Child Care Almere
Cyclopenstraat 14
1363 TD Almere
Tel: 036 - 521 3555
E-mail: info@childcare-almere.nl

Openingstijden

Naast de ruime openingstijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 19.00 (ook in de schoolvakanties) is het ook mogelijk om gebruik te maken van onze mogelijkheid tot verlengde opvang van 06.00 tot 20.00

Powered by: WebBuro WebBuro